გაზეთი #21(87) აპრილ-მაისი 2018

მისალმება

საქართველოს   ქორეოგრაფთა კავშირი გულითა-დად მიესალმება საერთა-შორისო  ქორეოგრაფიულ  ფესტივალ  გაზაფხულის  რიტმები-ს მონაწილეებს.  კავშირის  გამგეობა  და  ადმინისტრაცია   უდიდეს   კმაყოფილებას   გამოთქვამს იმასთან დაკავშირებით,  რომ  ფესტივალში  მონაწილეობის მისაღებად საქართველოში  ჩამოვიდ-ნენ  შორეული  და  ახლო  ქვეყნების   ქორეოგრაფი-ული  კოლექტივები.  მათ  გვერდით თავიანთ შემოქმედებით  მიღწევებს  წარმოაჩენენ   ადგილობრივი   ანსამბლები.

განაგრძეთ კითხვა