გაზეთი #19 (65) სექტემბერ-ოქტომბერი 2017 წელი

მისალმება


საქართველოს  ქორეოგრაფთა    კავშირი    გულითადად    მიესალმება   საერთაშორისო   ქორეოგრაფიულ     ფესტივალ     შემოდგომის   რიტმები-ს    მონაწილეებს.  კავშირის გამგეობა და ად-მინისტრაცია  უდიდეს  კმაყოფილებას გამოთქვამს იმას-თან დაკავშირებით, რომ ფეს ტივალში  მონაწილეობის  მის-აღებად  საქართველოში  ჩამოვიდნენ  შორეული  და  ახლო  ქვეყნების  საბავშვო  და  ახ-ალგაზრდული  ქორეოგრაფიული  კოლექტივები.  მათ  გვერდით  თავიანთ შემოქმედებით მიღ-წევებს წარმოაჩენენ ადგილობრივი ანსამბლები.

განაგრძეთ კითხვა