გაზეთი #17 (63) მაისი-ივნისის 2017 წელი

მისალმება

ძვირფასო მკითხველო! ჩვენი და თქვენი გაზეთის  წინა ნომერში სარედაქტორო  გვერდის ძირითადი პათოსის გამოსახატავად,  როგორც  გახსოვთ,  დიდი  გალაკტიო-ნის   პარადოქსული   სტრი-ქონ-მიგნება   გამოვიყენეთ.   იგი  ასე  ჟღერდა:  `ყველა-ფერი  არის  ძლიერ  კარგად ყველაფერი  ძლიერ  ცუდად  არის...

განაგრძეთ კითხვა