გაზეთი #7 (52), დეკემბერ-იანვარი
საქართველოს ქორეოგრაფიის მოღვაწეთა შემოქმედებითი კავშირი 2015 წლის შემობრძანებას ულოცავს სრულიად საქართველოს შემოქმედებით კავ- შირებსა და გაერთიანებებს, ყველა ხელოვანს, შრომით და გარჯით გამორჩეულ ადამიანებს, სტუდენტობას, მოსწავლე-ახალგაზრდობას, აქტიურ საქმიანობა- ში ჩაბმულ ჩვენს კოლეგებსა და ცეკვის სიყვარულით გამორჩეულ მოზარდებს. განსაკუთრებული სითბოთი გვინდა მივესალმოთ მუდმივ და დროებით ემიგრაციაში მყოფ ჩვენს თანამემამულეებს, მათ ოჯახებსა და შვილებს. ფეხბედნიერი, ხვავრიელი და წარმატებული ყოფილიყოს 2015 წელი ჩვენი საერთო სამშობლოსათვის.

განაგრძეთ კითხვა: