გაზეთი #5 (33) ნოემბერი 2011 წელი
"არგინეთი" თბილისობაზე

წლევანდელ თბილისობაზე, ისევე როგორც წინა წლებში, საქართველოს ყველა რეგიონის ქორეოგრაფიული სტუდიები და ანსამბლები იყო წარმოდგენილი. გამორჩეულად წარმა- ტებით გამოვიდა ხულოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრთან არსებული ბავშვთა ქო- რეგოგრაფიული ანსამბლი “არგინეთი” (ხელ- მძღვანელი გურამ ბოლქვაძე). მაყურებელი ოვაციებით ხვდებოდა არგინეთელთა მიერ შესრულებულ ყველა ცაკვას.

ეს იყო ანსამბლის წევრებისა და მათი ხელმძღვანელის თბილისუ- რი წარმატების დღე. ითქვა, რომ ამ შესანიშნავ ანსამბლს მომავალშიც მოიწვევენ “თბილისო- ბის” ტრადიციულ დღესასწაულზე. იმ დღეს ანსამბლის ხელმძღვანელს და ბავშ- ვებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომა- რის მოადგილემ ანზორ ბოლქვაძემ უმასპინძლა. ეს სამახსოვრო ფოტოც სწორედ მაშინ გადაიღეს.

მნიშვნელოვანია, რომ ანსამბლში 80-მდე ბავშვია და მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელს აერთიანებს. აჭარის მთავრობის დაფი- ნანსებით ბავშვებისათვის საცეკვაო დარბაზის მშენებლობა მიმდინარეობს.

განაგრძეთ კითხვა: