გაზეთი #6 (34) დეკემბერი 2011 წელი
სახელობითი პრემიები მიენიჭათ:


XX საუკუნის ქართული ქორეოგრაფიული ხელოვნების გამოჩენილი მოღვაწის, საქართველოს სახალხო არტისტის ირაკლი (ჯანო) ბაგრა- ტიონის შემოქმედების საუკეთესოდ წარმოჩენისათვის ქორეოგრაფი ანზორ კუპრაძე დაჯილდოვდა საქართველოს სახალხო არტისტის ირაკლი (ჯანო) ბაგრატიონის სახელობის პრემიით და ოქროს მედლით. XX საუკუნის ქართული ქორეოგრაფიული ხელოვნების გამოჩენი- ლი მოღვაწის, საქართველოს სახალხო არტისტის გიორგი სალუქ- ვაძის შემოქმედების საუკეთესოდ წარმოჩენისათვის ქორეოგრაფი ჯუმბერ დუნდუა დაჯილდოვდა საქართველოს სახალხო არტისტის გიორგი სალუქვაძის სახელობის პრემიით და ოქროს მედლით.

განაგრძეთ კითხვა