გიორგი რუხაძე
საერთაშორისო ურთიერთობის მთავარი მენეჯერი
არტ ფოლკის აღმასრულებელი დირექტორი