მურმან გამისონია
ქორეოგრაფთა კავშირის პასუხისმგებელი მდივანი

მისამართი :
მოსკოვის გამზირი მე-5 კვარ. მე-3 კორპ. ბინა #46
თელ. - Fax 2701637; 2155-014; 93148326; 557500028.
E-mail: murman_gamisonia@posta.ge   murman_1@posta.ge
murman_gtu@mail.ru
პირადი ინფორმაცია:

დაბადების თარიღი: 28 ივნისი 1969 წ.

დაოჯახებული:
მეუღლე    შაგიძე ირმა    შპს „ივერიონის“ პედაგოგ  კურატორი
შვილი    მაკა გამისონია         სტუდენტი
შვილი    მამუკა გამისონია     სტუდენტი
განათლება:

1983-1987      ქ. სოხუმის კულტურულ-საგანმანათლებლო სასწავლებელი  ქორეოგრაფიული ფაკულტეტი ~კლუბის მუშაკი, საცეკვავო კოლექტივის ხელმძღვანელი`
2001-2005         ქ. თბილისის საერთაშორისო ინფორმაციის, სამართლისა და ეკონომიკური ურთიერთობის უნივერსიტეტი.

დამატებითი განათლება (კურსები):

•    ჩერტიფიცატე ოფ Pარტიციპატიონ, I-ტჰ თრადე Uნიონ თრაინინგ Pროგრამ ფორ Gეორგია.
•    საერთაშორისო სტანდარტების ბუღალტრული კურსები-სერთიფიკატი #64/04-28 130,
•    საბუღალტრო პროგრამა ~ინფო ბუღალტერი` ჭინდოწს 95/98-სთვის
•    ინფორმაციული-ტექნოლოგოების ცენტრი_ინფოტექი-ს საბუღალტრო პროგრამა ~ორის~ ~ბუღალტერია`
•    სახელწიფო შესყიდვების საგენტოს  სასწავლო მოდული” სახელმწიფო შესყიდვების კურსი სერთიფ: #შPA/მ -30236
•    საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის  სასწავლო კურსი „სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურეობის სისტემა“
•     საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის  ტრეინიგი სასწავლო კურსი „ სახელმწიფო შესყიდვები“ სერთიფ. #0010803
•    სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სასწავლო ცენტრის „სახელმწიფო შესყიდვების კურსი“

სამუშაო გამოცდილება:

01/09/1987_08/07/1991    გალის მეჩაიობის საზ. მეურნეობის პროფკავშირების კლუბის ბავშვთა სექტორის გამგე
08/07/1988_27/04/1990    საბჭოთა არმიის რიგებში სამსახური სამხედრო ნაწილი  #44140
25/03/1991-30/09/1993    გალის მეჩაიობის საზ. მეურნეობის პროფკავშირების კულტურის სახლის დირექტორი
28/01/1994_29/04/1994    საქართველოს პროფკავშირული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების შემოქმედთა კავშირის რეფერენტი
29/04/1994_01/08/1995    საქართველოს პროფკავშირული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების შემოქმედთა კავშირის მთ. ბუღალტერი
03/08/1995_30/12/1995    საქართველოს პროფკავშირული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების შემოქმედთა კავშირის აფხაზეთის ა. რ. საქველმოქმედო ფონდ ~მამულის~  თავმჯდომარე
30/12/1995-01/06/1999      აფხაზეთის კულტურის სამინისტროს კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების მთ. სპეციალისტი
16/06/1997-25/12/1997    საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ტირიზმის მუშაკთა დამოუკიდებელი პროფკავშირის აფხაზეთის საოლქო საბჭოს თავმჯდომარე
28/11/1998_04/01/2000    საქართველოს პროფკავშირული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების შემოქმედთა კავშირის აფხაზეთის ა.რ. რეგიონალური ორგანიზაციის თავმჯდომარე
01/09/2003-15/11/2004    საქართველოს კულტურის სამინისტროს ვ. ჭაბუკიანის სახ. თბილისის სახელმწიფო ქორეოგრაფიული სასწავლებლის მენეჯერი.
31/03/2006-01/03/2007    საქართველოს ხელოვნების მუშაკთა პროფესიული კავშირების კანცელარიის სამსახურის უფროსი
15/01/2007-15/07/2007    სრულიად საქართველოს ახალგაზრდული კავშირი ~მომავლის ცხინვალი` ბუღალტერი
•    პროექტი: ფოტოალმანახი ~ეს ომის შედეგია`
(ფონდი ღია საზოგადოება საქართვლო)
01/08/2008-01/01/2009    შ.პ.ს ~ულევი-აგროს~ მთავარი ბუღალტერი.
16/07/2006    კავშირი მეგობრობის ხიდი ქართლოსის ბუღალტერი
16/07/2008-25/12/2008
•    პროექტი: ~ახალგაზრდული პარლამენტი ცხინვალის რეგიონში`;
(ფონდი ღია საზოგადოება საქართვლო)
05/09/2008-05/11/2008
•    ~ცხინვალის რეგიონიდან დევნილი გოგოების სტაჟირების პოექტი`;
(ქალთა ფონდი საქართველოში)
10/03/2008-10/06/2008
•    პროექტი: ~ქალები საკუთარი საარჩევნო ხმის დასაცავად`;
(ქალთა ფონდი საქართველოში)
17/09/2008-25/11/2008
•    პროექტი: ~დევნილი ქალების ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია`
(UღGENთ AჩთION FUND)
01/11/2008-31/05/2009
•    პროექტი: ~კონფლიქტის ზონის არასამთავრობო ორგანიზაციიათა გაერთიანება დევნილთა დასახმარებლდ
(ფონდი ღია საზოგადოება საქართვლო ჩშMშ/PA/01/08-15831)
04/01/2000-07/01/2010    საქართველოს პროფკავშირული კულტურულ- საგანმანათლებლო დაწესებულებების შემოქმედთა კავშირის პასუხისმგებელი მდივანი-მთ. ბუღალტერი
02/03/2007-26/09/2010    ცხინვალის სამხარეო პროფკავშირი ბუღალტერი
01/05/2009    კუალიცია დევნილთა უფლებებისათვის ბუღალტერი
11/11/2009    კავშირი დევნილები მშვიდობისათვის თავმჯდომარე
01/09/2011    შპს ~ივერიონი~ Fინანსური მენეჯერი
01/01/2011
საქართველოს ქორეოგრაფიის მოღვაწეთა შემოქმედებითი კავშირის პასუხისმგებელი მდივანი-მთ. ბუღალტერი

რომელი ორდენით და მედლით იყო დაჯილდოებული:

1.    ქ. თბილისის მერის კულტურის ამაგდარის დიპლომით და მედლით:
2.    საქართველოს ქორეოგრაფიის მოღვაწეთა შემოქმედებითი კავშირის კულტურის დესპანის დიპლომით და მედლით;
3.    საქართველოს ქორეოგრაფიის მოღვაწეთა შემოქმედებითი კავშირის ამაგდარის მედლით;
4.    საქართველოს ქორეოგრაფიის მოღვაწეთა შემოქმედებითი კავშირის ამაგდარის ორდენით;
5.    საქართველოს ქორეოგრაფიის მოღვაწეთა შემოქმედებითი კავშირის ბრწყინვალების ორდენით;

დამატებითი უნარები:

•    რუსული (სრულყოფილად)
•    WINDOWS, MICROSOFT WORD, EXCELE, INTERNET EXPLORER.                                                                                                                           

დამატებითი ინფორმაცია:

2003    საქართველოს პარლამენტის არჩევნები #8 დიდუბის საარჩევნო ოლქის #30 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი
2004     საქართველოს პრეზიდენტის რიგარეშე არჩევნები#8 დიდუბის საარჩევნო ოლქის #7 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი
2004    საქართველოს პარლამენტის არჩევნები #8 დიდუბის საარჩევნო ოლქის #30 საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი
2006    ადგილობრივი თვითმერველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს-საკრებულოს არჩევნები #8 დიდუბის საარჩევნო ოლქის #30 საუბნო საარჩევნო სპეციალური ჯგუფის  თავმჯდომარე
2006    ადგილობრივი თვითმერველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს-საკრებულოს არჩევნები #8 დიდუბის საარჩევნო ოლქის #30 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე
2007    #8 დიდუბის საარჩევნო ოლქის #30 საუბნო საარჩევნო სპეციალური ჯგუფის  თავმჯდომარე
2008    საქართველოს პარლამენტის არჩევნები #8 დიდუბის საარჩევნო ოლქის #28 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე
2012    საქართველოს პარლამენტის არჩევნები #8 დიდუბის საარჩევნო ოლქის #28 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე

საბანკო რეკვეზიტები:

•    საქართველოს ბანკის ცენტრალურის ფილიალი
ბანკის კოდი: BAGAGE22 ა.ა. #GE55BG0000000115569500

წარდგენილ იქნება საჭიროების შემთხვევაში.