ოლეგ ალავიძე
კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე სამეცნიერო დარგში

პირადი ინფორმაცია:  ალავიძე ოლეგი
 მისამართი:  380015  თბილისი, კოსტავას ქ.72. 2 სადარბაზო, ბ. 15
mob:  322 330211; 599 907565
დაბადების თარიღი,  ადგილი : 19.03.1952წ.  ცაგერი
დაქორწინებული,  მეუღლე და  ორი შვილი

განათლება:
1968-1973წწ     თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის  ფაკულტეტი, ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტი
               
სამუშაო გამოცდილება:
1973-75წწ.     ესთეტიკური აღზრდის რესპუბლიკური მეთოდკაბინეტი      მეთოდისტი
1975-82წწ.    პედაგოგიკის მეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტი     მეცნიერმუშაკი
1983-91წწ.     მასწავლებელთა  დახელოვნების ცენტრალური ინსტიტუტი        კათედრის
დოცენტი
1988-1990წწ.    მასწავლებელთა  დახელოვნების ცენტრალური ინსტიტუტი     დირექტორის
მოადგილე
1990-2010წწ    მასწავლებელთა  დახელოვნების ცენტრალური ინსტიტუტი    დირექტორი
1994წ-დღემდე     საქართველოს პედაგოგთა კვალფი-კაციის ამაღლებისა და გადამზადების ცენტრალური ინსტიტუტი    კათედრის გამგე
1994წ-დღემდე     თბილსის  კულტურის სახელმწიფო ინსტიტუტი    კათედრის გამგე და  დეკანი
2011 -დღემდე    საქ-ოს ქორეოგრაფიის მოღვაწეთა შემოქმედებითი კავშირი( ამჯამად საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირი)    თავ-რის მოადგილე,
სამეცნიერო მიმართუ-ლების  ხელ-ლი

 სამეცნიერო ხარისხი და წოდება
- პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი,  ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, პროფესორი
 
დამატებითი უნარები:
•    რუსული (სასაუბრო)
•    WINDOWS, MICROSOFT WORD,.