გუნდი

ქორეოგრაფთა კავშირის თავმჯდომარე

კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე სამეცნიერო დარგში
საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე
კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე რეგიონალური მართვისა და პოლიტიკის განსაზღვრის დარგში
თავმჯდომარის მოადგილე კულტურულ მასობრივ ღონისძიებების დარგში
ქორეოგრაფთა კავშირის პასუხისმგებელი მდივანი
ქორეოგრაფთა კავშირის კანცელარიის მთავარი მენეჯერი
ქორეოგრაფთა კავშირის თავმჯდომარის თანაშემწე
კულტურულ-მასობრივი ღონისძიებების მთავარი მენეჯერი
საერთაშორისო ურთიერთობის მთავარი მენეჯერი