საერთაშორისო ფოლკლორული ფესტივალი - კავკასია - 2019

საერთაშორისო ფოლკლორული ფესტივალი - კავკასია - 2019

 

 

ფესტივალის ორგანიზატორი: ქორეოგრაფების კავშირი

ორგანიზაციების მხარდაჭერა: იუნესკოს საერთაშორისო ცეკვის საბჭო (CID); ფოლკლორის ფესტივალების ევროპული ასოციაცია - EAFF; აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; კულტურისა და ხელოვნების განვითარების კავშირი არტ-ფოლკი; საქართველოს კულტურის პალატა; ფოთის მერია; ქობულეთის მერია; ბათუმის მერია; მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინსტიტუტი; ქართული ქორეოგრაფის კავშირი - ქართული ქორეოგრაფია

ფესტივალის თარიღი და ადგილი: საქართველო, ფოთის ქალაქი; ქობულეთის ქალაქი, ბათუმი ბათუმი - 1-10 ივლისი 2019.
http://www.myvideo.ge/v/3626517
http://www.myvideo.ge/v/3632746&tracker=subscribe_log
http://www.myvideo.ge/v/3631093

ფესტივალის მიზანი: ფოლკლორული ხელოვნების განვითარება; მსოფლიო ფოლკლორის კულტურის პოპულარიზაცია; მონაწილეთა შორის გამოცდილების გაზიარება; ურთიერთპატივისცემის და ტოლერანტობის გაძლიერება; შემოქმედებითი კონტაქტის გაღრმავება; ქართული და მსოფლიო ფოლკლორის ხელოვნების პოპულარიზაცია; ქორეოგრაფების კვალიფიკაციის დონის ამაღლება;

ფესტივალის მონაწილეები: ფესტივალში მონაწილეობენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ფოლკლორული ჯგუფები და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონები (ასაკობრივი შეზღუდვები).
მონაწილეობის პირობები: მონაწილეები წარმოადგენენ ორ ნომინაციებს (3-5 წუთი) შემდეგ ნომინაციებში: ფოლკლორული ცეკვები, ფოლკლორული სიმღერები (ანსამბლები და ინდივიდუალური); სიმღერები და რომანები; ფოლკლორი ხელნაკეთი ხელოვნება (გამოფენები). ფესტივალში მონაწილე მხატვრები მონაწილეობას მიიღებენ მხოლოდ ერთი შოუ. მუსიკა შეიძლება იყოს ცოცხალი ან ფონოგრამით. განაცხადში ფესტივალის მონაწილეები წარადგენენ თავიანთ პროგრამას (აუდიო, ვიდეო ფაილები მათი წინა შოუები, საჭირო მასალები ფესტივალის ბროშურაში). ფესტივალის მონაწილეები დაჯილდოვდებიან ფესტივალის ლაურეატ დიპლომებით და სხვადასხვა საჩუქრებით.

ფესტივალის დღის წესრიგი:
ივლისი
1-10 ივლისი - საერთაშორისო ფესტივალი - კავკასია - 2019
ფესტივალის დღის წესრიგი:
1 ივლისი, ქობულეთის ქალაქი
• ფესტივალის მონაწილეთა ჩამოსვლა და განთავსება.
2 ივლისი, ფოთის ქალაქი
• ფოთის მერიის დელეგაციების ხელმძღვანელების მიღება;
• 16.00 - ფოთში ფესტივალის გახსნისა და მონაწილეების აღლუმი;
• 17.00 - პირველი კონცერტი;
• 20.00 - ფეიერვერკი
3 ივლისი - ბათუმის ქალაქი
• ბათუმის მერიის დელეგაციების ხელმძღვანელების მიღება;
• 16.00 - ბათუმში ფესტივალის მონაწილეთა აღლუმი;
• 17.00 - ფესტივალის კონცერტი;
• 20.00 - ფეიერვერკი
4 ივლისი - ქობულეთის ქალაქი
• 11.00 - 17.00 - ფესტივალის კონცერტი ქობულეთის კულტურისა და დასვენების პარკში (ღია ცის ქვეშ).
5 ივლისი - ბათუმის ქალაქი
• 10.00 - 12.00 - ექსკურსია;
12.00 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში დელეგაციების ხელმძღვანელების მიღება;
• 13.00 - ბათუმში ფესტივალის მონაწილეთა აღლუმი;
• 14.00 - 20.00 - კონცერტი ბათუმის ხელოვნებისა და მუსიკის ცენტრში.
6 ივლისი - ბათუმის ქალაქი
• თავისუფალი დღე / ექსკურსიები
7 ივლისი - ბათუმის ქალაქი
• 11.0 0 - ექსკურსია;
• 13.00 - ბათუმში ფესტივალის მონაწილეთა აღლუმი;
• 15.00 - 20.00 - გალა კონცერტი და დაჯილდოების ცერემონია ბათუმში
8 ივლისი
• 11.00 - 15.00 - სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია;
• 16.00 - 18.00 - მასტერ-კლასი
9 ივლისი
• 11.00 - 15.00 - სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია;
• 16.00 - 18.00 - მასტერ-კლასი
10 ივლისი
• თავისუფალი დღე - ექსკურსიები, ფეიერვერკი, ბანკეტი.

ფესტივალის დაფინანსება: თვითმმართველობის დაფინანსების პრინციპის შესაბამისად თითოეული უცხოელი მონაწილე ჯგუფი თავის ჯგუფს გადასცემს შემდეგ საფასურს:

• ევრო 200 - 10 დღე - სასტუმროში განთავსება (2, 3 და 4 საძინებელი ოთახი), კვება 3 ჯერ დღეში; ყველა შიდა გადაზიდვა, მათ შორის აეროპორტის ტრანსპორტირება ორივე გზით;

• EURO 250 - 10 დღე - 2 დაწყების სასტუმროში განთავსება (2, 3 საძინებელი ოთახი), კვება 3 ჯერ დღეში; ყველა შიდა გადაზიდვა, მათ შორის აეროპორტის ტრანსპორტირება ორივე გზით;

• ევრო 350 - 10 დღე - 3 ვარსკვლავიანი სასტუმრო განსახლების (2, 3 საძინებელი ოთახი), კვება 3 ჯერ დღეში; ყველა შიდა გადაზიდვა, მათ შორის აეროპორტის ტრანსპორტირება ორივე გზით;

• EURO 1300 - 10 დღე -5 ვარსკვლავიანი სასტუმროში განთავსება (2 საძინებელი ოთახი), კვება 3-ჯერ დღეში; ყველა შიდა გადაზიდვა, მათ შორის აეროპორტის ტრანსპორტირება ორივე გზით;

შენიშვნა: განსახლების ადგილი ქობულეთში განთავსდება; სასტუმროში მითითებული იქნება სასტუმროს ტიპისა და დონის შერჩევა თითოეული მონაწილე ჯგუფის მიერ
მნიშვნელოვანია: ფესტივალის მონაწილეთა თითოეული მე -16 მონაწილე თავისუფალია ფესტივალის საფასურიდან;
განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა: 15/06/2019 - განაცხადის წარდგენის მომენტში მონაწილე ჯგუფი 50% -იანი გადახდა გადაუხდის მთლიანი საფასურის წინასწარ გადახდას. დარჩენილი 50% გადაეცემა არა უგვიანეს ერთი კვირისა ფესტივალის დასაწყისი

ჩვენი საბანკო რეკვიზიტები:

ლარი: ქორეოგრაფთა კავშირი
ID კოდი - # 201950601 - საქართველოს ბანკის ცენტრალური ფილიალი
# GE14BG0000000125345801; ბანკის კოდი - BAGAGE22
USD: შუამავალი ბანკი: Citibank N.A., ნიუ იორკი, აშშ; CITIUS33
ანგარიში ინსტიტუტით: საქართველოს ბანკი, შვეიცარია: BAGAGE22; 29 ა