დაჯილდოების ფურცელი

გვარი,სახელი,მამის სახელი*
სამუშაო ადგილი,თანამდებობა*
დაბადების წელი,თვე, რიცხვი და ადგილი*
მოქალაქეობა*
განათლება
რომელი ორდენით და მედლით იყო დაჯილდოებული და როდის
ბინის მისამართი
ტელეფონი ბინის
ტელეფონი სამსახურის
რომელ ჯილდოზეა წარდგენილი
ის კონკრეტული დამსახურება, რისთვისაც წარდგენილია ჯილდოზე
დაცვის კოდი
განაახლეთ დაცვის კოდი